Ledare

Dagens ledarskribenter: Böneutrop måste kunna få prövas

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Frågan om muslimska böneutrop ska kunna tillåtas i Sverige är glödhet. Varför det blev så blir en uppgift för framtida historiker att reda ut. Starka åsikter bryts, inte alltid på ett sakligt sätt. Känsloargument blandas med juridiska synpunkter. Oväntade allianser, som den mellan sekulariseringsanhängare och varmt troende kristna, uppstår.

Dagens ledarredaktion vill försöka bringa ordning i samtalet genom att klargöra vår egen hållning.

1. Dagens linje är inte att böneutrop regelmässigt ska tillåtas. Vi menar däremot att en ansökan ska kunna prövas av lokala myndigheter. En sådan prövning kan leda till ett nej eller till ett ja på vissa klart specificerade villkor, där frekvens och volym är viktiga faktorer. Däremot ska inte budskapets avsändare eller innehåll vara avgörande, så länge det inte handlar om hets mot folkgrupp eller något annat som strider mot lagen.

2. Huvudargumentet för att sakligt pröva böneutrop stavas religionsfrihet. Rätten att få utöva sin tro och att sprida den till andra är en grundbult i såväl internationella konventioner som svensk grundlag. Religionsfriheten skyddar också den som avsvär sig alla former av religion från tvång från det allmännas sida. Men den innebär ingen ovillkorlig rätt att slippa att utsättas för andras religionsutövning, inte ens om den blir hörbar i det egna hemmet.

3. Religionsfriheten är inte bara en viktig princip. Den är dessutom av största värde för svensk kristenhet. Med inskränkt religionsfrihet minskar möjligheterna att sprida den kristna tron. Ett nej till böneutrop spelar dem som vill sekularisera Sverige i händerna. Det är bara en tidsfråga innan argumenten framförs att klockringningar, torgmöten och annat också måste inskränkas med hänvisning till det religiösa innehållet. Den som tror att kristen tro har en säker frizon i det svenska samhället bör beakta diskussionen om konfessionella friskolor, där önskan att motverka segregering och andra missförhållanden i muslimska skolor omedelbart lett till krav på förbud även mot väl fungerande kristna skolor.

4. Sveriges ansträngningar att vara en förkämpe för mänskliga rättigheter på det internationella planet blir fruktlösa om vi i vårt eget land av principiella skäl inskränker muslimers möjligheter att utöva sin religion.

Läs också: Vad innebär egentligen böneutrop?

5. Böneutrop på den nivå som är aktuell i Sverige – en gång i veckan på låg ljudnivå – innebär inte att Sverige islamiseras. Det finns betydligt allvarligare problem att ta itu med. Radikalisering av muslimska ungdomar, tvångsäktenskap, kvinnoförtryck och könsstympning är exempel på sådant som politikerna borde ägna stor uppmärksamhet åt.

6. En generös hållning till människor med andra religioner försvårar inte integrationen. Det är tvärtom. Att känna sig välkommen som den man är ökar chansen till att hitta sin plats i samhället.

7. Muslimska böneutrop kan förvisso uppfattas som stötande av personer som flytt till Sverige för att undkomma islamistiskt förtryck. Men det är en konsekvens av deras eget val att söka sig till ett land med religionsfrihet och mångfald.

Vi har ett stort ansvar att skydda dem från fortsatt förföljelse. Men att människor blir illa berörda kan aldrig vara ett argument för att tumma på viktiga principer, som i längden gynnar alla.

Dagens opinionsredaktion

Felicia Ferreira, chefredaktör och ansvarig utgivare

Joakim Hagerius, opinionsredaktör

Joel Halldorf, ledarskribent

Frida Park, ledarskribent

Elisabeth Sandlund, ledarskribent

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig