Ledare

Felicia Ferreira: Hög tid för annat vapen i Syrienkriget: Bön

Syrien ännu ett land som näst intill tömts på kristna, och nu ljuder kyrkklockorna över tomma gator.

Åtta år. Fem månader. Och 18 dagar. Så länge har Syriens befolkning nu plågats av krig och våld. När det äntligen såg ut att finnas lite hopp. Då händer det igen. En helt ny fas i konflikten. Mer ondska. Denna gång är Turkiets president Erdogan djävulens hantlangare.

Miljoner människor på flykt och hundratusentals döda. Och nu fortsätter det.

Talesmän för den kurdiskledda SDF, Syriska demokratiska styrkorna som består av kurder, assyrier/syrianer och araber, säger i dagarna till Reuters att det råder ”enorm panik bland befolkningen”.

Det är i dag ingen som vet vart detta kommer att sluta. De mest insatta har svårt att greppa komplexiteten och allt för många länder och andra aktörer är inblandade.

Den syriska regimen, Hizbollah i Libanon, olika etniciteter och religioner i Syrien. Den så kallade fria syriska armén. IS. Al-Qaida och mindre liknande terrorgrupper. Ryssland. USA. Saudiarabien. Iran. Och så Turkiet. En sak är dock säker: terrorister/islamister kommer att få mer makt och spelrum.

För även om politiska aktörer är inblandade kan man med fog tala om att syrienkrigen blivit religionskrig inte minst mellan olika muslimska trosinriktningar. Alla får lida, men den stora gruppen kristna i Syrien har blivit särskilt lovlig måltavla för allt för många grupperingar.

Läs mer Kristna i stor fara när Turikiet invaderar Syrien

Människor från flera religioner har urskillningslöst dödats men det är ändå ett faktum att kristna är särskilt utsatta och att Syrien blir ännu ett land i Mellanöstern som näst intill tömts på kristna. Vi bevittnar liknande scenarier som i Irak där i dag endast några få kyrkor återstår. Innan Saddam Husseins regim föll fanns det 1,4 miljoner kristna i Irak, i dag är de inte ens 150 000. Enligt en rapport från brittiska UD ska det innan kriget i Syrien bröt ut ha funnits 1,7 miljoner kristna i landet. I dag beräknas 450 000 vara kvar.

I ett av alla klipp som kom Syrien under gårdagen hördes kyrkklockor ljuda över tomma gator. Prästerna signalerade till alla att hålla sig hemma. I ett annat hör man kyrkklockorna ringa till toner av sorg. Den första familjen som träffades av Turkiets flygräder var en kristen i Qamishli, den stad som byggdes just av assyrier/syrianer efter folkmordet 1915. Många befarar att det kan bli symboliken för mer flykt.

Läs även Pingstpastorn till Dagen: Mina systrar i gråt när Turkiet attackerar Syruen

Att berätta om detta och gång på gång uppmärksamma de kristnas situation är inte bara en solidaritet med kristna systrar och bröder, utan också en demokratisk plikt.

Vi ska inte ta den här sortens övergrepp till intäkt för att svara med samma mynt i vår del av världen men vi ska använda andra än viktigare vapen: våra ord, våra pennor, vår energi, våra tårar, och inte minst våra böner.

Låt oss ännu en gång förenas i den bön som vi formulerade för ganska precis tre år sedan:

Bön för Syrien

Herre, Du som också bär namnet Fridsfursten, beskydda ditt folk, de värnlösa och behövande – i hela världen.

Herre, du som själv varit på flykt undan lidande och förtryck, förbarma dig särskilt över Syriens folk just nu.
Fader, du ser dem som lider i krigets vedermödor och förskräckelse, du som är allsmäktig, vi ber att du ska gripa in.
Jesus Kristus, var nära de mödrar som sett sitt barn dö i rasmassorna efter flygangrepp och bomber.
Kom med din kraft till de fäder som förlorat sina familjer i krigets avgrund.
Herre, vi gråter när vi tänker på de barn som mist sina föräldrar och ber dig, ta hand om dem. Var en fader och en moder för alla de barn som mist sina kära. Gud, grip in i den humanitära katastrof där människor inte har mat och vatten för dagen.
Var nära dem som förlorat allt. Gud förbarma dig.
Vi ropar till dig om att nödhjälpen ska nå fram till de mest drabbade. Vi bönfaller dig om att rättvisa och kärlek ska gälla för alla människor i Syrien. Vi ber särskilt för alla dem som får lida, fly och dödas för sin tros skull
Vi ber för alla som kan göra skillnad och stifta fred att de ska göra sitt yttersta.
Låt din fred och försoning komma till Syrien och Mellanöstern.
I denna tid ber vi också särskilt för dem som är på flykt från Syrien och nu bor i läger, kyrkor och hem över hela regionen och Europa. Vaka över dem.
Ge mod och vishet till alla som ska välkomna dem och hitta sätt att ge dem skydd.
Stärk vår tro så att vi ser med kärlek och respekt på varje medmänniska. Rör vid alla människors hjärtan så att vi förmår och vill erbjuda hjälp till dem som är i nöd.
Vi ber med fridens och fredens längtan i Jesu Kristi namn.

Läs även Kristna i Syrien efter besked om invasion: Överge oss inte nu

Fler artiklar för dig