19 oktober 2021

En tidning på kristen grundLedare

Hur kunde mobiltelefonerna ta över skolan?

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Regeringen tillsätter en utredning för att trygghet och studiero i svenska skolan ska stärkas. Detta är helt nödvändigt för elevernas lärande.

I uppdraget ingår också att lämna förslag på lagändringar som gör det möjligt att förbjuda mobiler under lektionstid.

Det är inte utan att man hajar till. Behövs det lagändringar för att komma åt mobilen som ett störande moment för undervisande lärare och kunskapstörstande barn?

Hur kunde det gå till att mobilen så till den grad lyckades störa studierna och tog över skolan så att det behövs lagändringar för att ta tillbaka studieron?

Men om det är det som behövs för att komma tillrätta med problemet, om det inte räcker att rektorer och lärare får bestämma över klassrummet, så är det bra att frågan utreds.

Joakim Hagerius

Joakim Hagerius

Joakim Hagerius är tidigare opinionsredaktör och ledarskribent på tidningen Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare