13 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Pengar till infrastruktur bra satsning i kristider

Coronakrisen har utlöst en nödvändig miljardrullning av aldrig skådat slag från regeringens sida.

Att det kommer surt efter för oss alla i form av höjda skatter när räkningen ska betalas är inte roligt men oundvikligt.

Alla satsningar som inte bara ger hjälp för stunden utan som kan ses som investeringar är därför särskilt välkomna. Dit hör de 1,2 miljarder kronor som skjuts till för att underhålla vägar och järnvägar och för att fortsätta bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

Att det finns behov av alla sådana insatser råder ingen tvekan om. Och även om man inte som under depressionen på 1930-talet skickar ut härskaror av män med spadar för att bygga vägar ger infrastrukturprojekt välbehövliga jobb även 90 år senare.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Ledare