07 mars 2021

En tidning på kristen grundLedare

Donald Trump överskrider ännu en gräns

Ironiskt nog riktar sig hans attack mot den kanal som är hans eget främsta kommunikationsmedel – Twitter.

Att USA:s president har mer än ett horn i sidan till medierna visar sig i dagligen i illasinnade och infama angrepp på enskilda journalister och medieföretag. Till och med Fox News har på senaste tiden fått sina slängar av sleven. Hans beteende i detta avseende kan karaktäriseras med en lång rad o-ord - obehagligt, ovärdigt, oansvarigt, oursäktligt...

Även om Donald Trump jublar när publikationer som han ogillar får problem har han hittills inte försökt förbjuda utgivningen av någon tryckt tidning. Med den presidentorder som förutskickades på torsdagen verkar han vara beredd att överskrida också den gränsen.

Ironiskt nog riktar sig hans attack mot den kanal som är hans eget främsta kommunikationsmedel – Twitter, som för en gångs skull har försett ett par av Trumps inlägg med varningsflagg.

Det förefaller omöjligt att Trump skulle lyckas i sitt uppsåt. Men bara det faktum att han ger luft åt idén får tanken att svindla.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Ledare