13 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Politiker skriver sommarkrönikor i Dagen

1 av 8

Kristen tro och politik – hur hänger de samman? Är det två företeelser som är som vatten och olja, omöjliga att blanda, eller är de snarare som ler och långhalm, oskiljaktiga? Vilka skulle kunna svara bättre än kristna politiker?

Denna sommar har Dagens ledarredaktion därför bett åtta riksdagsledamöter från lika många partier reflektera över ämnet hur deras kristna tro påverkar deras politiska gärning. Alla vi frågade svarade att de med glädje åtog sig uppgiften så se fram emot spännande och tankeväckande läsning de närmaste åtta tisdagarna och på Dagen.se förstås.

De åtta politikerna är i bokstavsordning:

Daniel Bäckström, C, ordförande i riksdagens kristna grupp

Hans Eklind, KD

Hanna Gunnarsson, V

Robert Hannah, L

Krönika: Robert Hannah: Sverige har en stolt historia som måste försvaras

Emma Hult, MP

Krönika: Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord

Per-Arne Håkansson, S

Krönika: Per-Arne Håkansson: Tron ger insikter som formar mig som människa

Julia Kronlid, SD

Krönika: Julia Kronlid (SD): Därför finns jag som kristen med i politiken

Elisabeth Svantesson, M

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Ledare