Ledare

Elisabeth Sandlund: Sida bortser från viktiga värden

Katastroferna ute i världen tar inte paus. De kristna organisationernas insatser är fortsatt viktiga, oavsett Sidas beslut. Bilden från Somalia.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Att förhållandet mellan Sida, den statliga myndigheten för bistånd med makt över miljardbelopp, och svensk kristenhet, med snart tvåhundraårig tradition av utlandsarbete, knakar i fogarna är inget nytt. Det har hänt tidigare och det kommer att hända igen.

Såväl Svenska kyrkan, där biståndsverksamheten numera bedrivs under varumärket Act, som Svenska Missionsrådet, med en lång rad anslutna kristna samfund och organisationer, förhandlar nu med Sida för att försöka rädda vad som räddas kan. Sidas beslut att säga upp avtalet om stöd till katastrofhjälp har ännu inte verkställts och dörren förefaller inte vara helt stängd.

Fullföljer Sida sin avsikt ställer det till avsevärda problem för de kristna organisationernas verksamhet. Det är värt att hålla i minnet att de som drabbas inte är tjänstemännen på kontoren utan de människor ute i världen som behöver humanitärt bistånd om och när katastrofen slår till.

Läs mer Sida säger upp avtal med kristna biståndsorganisationer

 

Sidas huvudsakliga skäl är att man bedömer att de riktigt stora och internationella hjälporganisationerna som Röda korset och olika FN-organ är bättre på att se till att de medel Sverige avsätter används effektivt. Att Act Sverige ingår i det internationella nätverket Act Alliance med 135 anslutna kyrkor och kristna organisationer runt om i världen förslår uppenbarligen inte.

Stordrift kan ha sina poänger men det finns också andra värden som riskerar att gå förlorade om Sida stryper anslagen till de kristna organisationernas katastrofhjälp.

 

Ett av dessa värden handlar om kopplingen till det långsiktiga biståndsarbetet, det som syftar till att bygga starka samhällen i mottagarländerna. Det är två olika former av bistånd men de kan inte bedrivas med vattentäta skott mellan sig. Tvärtom stödjer de varandra. Den organisation som finns på plats kontinuerligt har lättare att växla upp om katastrofen är framme. Och hos människor som fått akut hjälp i en nödsituation växer förtroendet för dem som grep in och som också kan ta sig an ett långsiktigt arbete.

Ett annat värde handlar om religionens roll i de flesta, ja snart sagt alla, mottagarländer. I det sekulariserade Sverige kan det vara svårt att förstå att kyrkan inte är en plats dit en liten minoritet troende beger sig en gång i veckan för att utöva sin religion. Tillhörigheten och gemenskapen påverkar tvärtom hela livet och inflytandet sträcker sig långt utöver teologin. Kristna biståndsorganisationer har möjlighet att haka på och med trovärdighet nå långt ut i ett nät som är mer finmaskigt än andra aktörers. Det gäller både det långsiktiga utvecklingsarbetet och det stöd som behövs i katastroflägen.

Så Sida har en hel del att förlora på om planerna på att klippa banden fullföljs. För de kristna organisationerna blir situationen återigen en påminnelse om vikten av att inte göra sig beroende av statliga bidrag för sin verksamhet. Från första början har mission, vare sig det handlat om att sprida evangelium eller hjälpa människor i nöd, varit en angelägenhet för hela den svenska kristenheten. Stryps penningflödet från Sida behövs ännu mer engagemang i församlingen och hos varje kristen. Ett är säkert. Katastroferna ute i världen tar inte paus.

 

 

Läs mer Svenska folket till Sifo: Biståndet ska inte sänkas

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig