17 oktober 2021

En tidning på kristen grundLedare

Kristna borde vara bäst på att tala om svåra frågor

Varning för tystnadskultur och härskartekniker

Två personer dricker kaffe och samtalar med varandra vid ett runt cafébord.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Vad är egentligen syftet med debattera samhällsfrågor? Är det inte, som en frustrerad läsare uttryckte det, bättre om vi bara slår fast vad som ska gälla så man slipper bli förvirrad av att läsa olika åsikter? Ja, tänk så enkelt allt hade varit då. Och fullkomligt livsfarligt.

Efter ett antal år som debatt- och numera opinionsredaktör på Dagen har jag stött på olika inställningar till debatt från kristna. Och en av de farligaste är den där trosgemenskap likställs med åsiktsgemenskap; att olika åsikter skulle vara ett tecken på att någon inte är tillräckligt god kristen, inte andlig nog eller “bara vill splittra”. Kanske har det synts tydligast i debatten om amerikanska presidentvalet, som jag skrivit om tidigare, men tecknen återfinns på många områden.

En del väljer att helt enkelt hålla känsliga frågor borta från dagordningen eftersom de anses “skymma korset”. Andra vill slå fast “den rätta åsikten”, peka med hela handen och tysta, indirekt eller direkt, de som tänker “fel”. Så skapar man sig en illusion av enhet, långt från den enhet Bibeln talar om: Andens.

Det finns inget färdigformulerat “kristet åsiktspaket för samhällsfrågor” som man får på köpet när man skrivit in sitt namn i en medlemsmatrikel. Vi befinner oss alla på olika platser på livets väg. Den som tycker något annat än du är kanske på en annan plats, och av goda skäl. Du kan inte tvångsförflytta någon dit du är, men du kan med respekt berätta om vad du upptäckt och lyssna på vad denne lärt sig. Insikten att vi alla har vår väg att vandra kan hjälpa oss att stå emot frestelsen att möta medmänniskor med nedlåtenhet.

Man skapar sig en illusion av enhet, långt från den enhet Bibeln talar om: Andens.

—  Frida Park

Det finns många områden där kyrkan behöver bidra. Frågor där vi är långt ifrån eniga. Klimat, flyktingar, jämställdhet, dödshjälp är bara några. Ska då dessa frågor bannlysas för att kristna tänker och tycker olika? Bort det!

Ur evangeliet springer det man kan kalla för profetisk diakoni: Att slå larm om missförhållanden och orättvisor. Jesus själv tvekade sannerligen inte att ryta i när så krävdes. Vi är kallade att följa i hans fotspår och ta de utsattas parti, vara de faderlösas försvarare och arbeta för ett samhälle genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar.

Men vår trovärdighet hänger på att vi samtidigt klarar av att härbärgera olika övertygelser, åsikter, tankar och idéer. Det är när vi inte gör det som tystnadskultur, härskartekniker och åsiktsförtryck uppstår.

När Paulus talar om att med friden som band sträva efter att bevara den andliga enheten, menar han inte att vi ska sopa svåra frågor under mattan. I stället talar han om att ha fördrag med varandra i kärlek. Är det någon gång ett mått av ödmjukhet och tålamod behövs är det när vi tycker olika i svåra frågor. Här kan vi alla fela, jag precis som andra.

Ändå borde kristna kunna vara världsledande i att samtala om svåra frågor sakligt oavsett om det handlar om osund karismatik eller abort. Vi är ju kallade att älska vår nästa som oss själva. Och vem är vår nästa om inte också den som tycker annorlunda än vi?

Frida Park

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare