24 januari 2021

En tidning på kristen grundLedare

Lagar och regelverk har brutits när äldre inte fått den vård de har rätt till

IVO:s granskning visar allvarliga brister på äldreboenden

Så kom då resultatet av granskningen från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Efter många larmrapporter, från alla regioner i Sverige, att covidsjuka personer på äldreboenden inte fått den vård de har laglig rätt till, har IVO granskat en stor mängd journaler. Flera brister har framkommit. Brister, som IVO påtalat i många år, som under en pandemi som särskilt drabbar äldre har fått ödesdigra och allvarliga konsekvenser.

Bland annat har en femtedel av de som fått covid på ett äldreboenden inte fått en individuell läkarbedömning. Och journalerna är så bristfälliga att patientsäkerheten inte kan garanteras.

Granskningen visar att vård i livets slutskede inte genomförts i enlighet med gällande regelverk i alla regioner utom tre. Under den period IVO granskat kan man heller inte inte se att verksamheterna lärt sig och rättat till brister. Därför kommer granskningen att fortgå.

Det här handlar om människor, någons mamma eller pappa, som i sitt hem drabbats av covid. De kan ha lång eller kort tid kvar att leva. Genomsnittet må visa på kort tid, men som IVO uttryckte det: “Ingen människa är ett genomsnitt”.

Ingen skulle heller acceptera att bli del av en gruppbedömning, att inte få en egen läkarkontakt, att anhöriga inte får information eller att beslut om avslutande av livsuppehållande behandling kan fattas på telefon, enbart för att man har en viss adress: ett äldreboende. Nu måste regionerna ta kritiken på största allvar och skyndsamt rätta till bristerna.

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Fler artiklar från Ledare