28 september 2021

En tidning på kristen grundLedare

Gud kallar män och kvinnor till alla uppgifter i kyrkan

Men kvinnligt ledarskap i kyrkan är inte bara en jämställdhetsfråga

Siluetter av personer som lovsjunger under en gudstjänst.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kvinnligt ledarskap i kyrkan – det måste väl vara en icke-fråga på 2020-talet i ett land som Sverige, där processen mot jämställdhet hunnit längre än på de flesta andra håll? När Dagens debattsida för snart två månader sedan tog upp ämnet till en diskussion där vi nu satt punkt för den här gången blev inte så få upprörda över ett i deras tycke onödigt samtal som bara riskerar att väcka slumrande bakåtsträvande björnar.

Men det intresse debatten har väckt visar att temat är långt ifrån uttömt och att det behövs fortsatt reflektion, såväl individuell som i kyrkan som helhet. Det kan vara smärtsamt i stunden men är i längden till fördel för alla, oavsett i vilken hållning man landar.

För kyrkans del handlar det också, till och med i första hand, om teologi.

—  Elisabeth Sandlund

Kvinnors roll i kyrkan är förvisso en jämställdhetsfråga. Den som i sin yrkesroll blir negativt särbehandlad på grund av sitt kön har samma rätt som kvinnor i andra samhällsfunktioner att åberopa diskrimineringslagen. Men det stannar inte där. För kyrkans del handlar det också, till och med i första hand, om teologi.

God teologi innebär inte att slå lösryckta bibelord i huvudet på varandra och utan djupare reflektion hävda exempelvis att Paulus barska upptuktelse av korinthierna måste vara utgångspunkten i alla tider och sammanhang och bortse från alla de tillfällen där han lyfter fram kvinnor som föredömen. Längre än så borde vi ha kommit i nådens år 2021.

Det är något helt annat att efter studier av Bibeln, kyrkofäderna och de kristna traditionerna landa i en ståndpunkt som visserligen kan förefalla gå på tvärs mot samtidens jämställdhetssträvanden men som även i vår tid omfattas av kristna i många olika sammanhang, att män och kvinnor har viktiga funktioner i kyrkan men att de skiljer sig åt. Den som är beredd att ta de personliga konsekvenserna av en sådan slutsats är värd respekt, inte förakt, även från den som inte alls håller med.

Som tidning har Dagen en glasklar hållning. Vår uppfattning är att Gud kallar både män och kvinnor till alla uppgifter i sin kyrka, vare sig det handlar om att tjänstgöra som barnledare, diakon, pastor, biskop, kyrkorådsordförande, samfundsledare eller i någon av alla andra roller som bidrar till det övergripande uppdraget att utbreda Guds rike. Alla former av förminskning, kränkning och trakasserier mot kvinnor i traditionellt manliga uppgifter måste med kraft avvisas och motverkas. Det är en självklarhet att sådant inte hör hemma i kristna sammanhang, där syskonkärlek måste råda även när åsikter går isär.

Men därmed är det inte fritt fram att utsätta de enskilda kristna och de samfund och kyrkor som vidhåller den ståndpunkt som varit gängse under århundradenas lopp för negativ särbehandling. Den legendariske göteborgsbiskopen Bo Giertz, en ledande företrädare för dem som motsatte sig kvinnors rätt att vigas till präster, tvekade inte om var han själv stod men gav samtidigt uttryck för en ödmjukhet gentemot dem som befann sig på den andra linjen: “Vi kan inte båda ha rätt. Men vi kan båda ha fel.” Det är något att ta avstamp i, inte bara i denna utan också i andra laddade knäckfrågor.


Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar