Ledare

Urskiljning och teckentydning krävs på sociala medier

Kommentar. Det krävs vaksamhet för att avslöja bluffmakarna på Twitter, Facebook och Instagram.

Dagen skriver i dag om hur en person från slutet av augusti till slutet av januari har twittrat från ett konto som var förvillande likt Svenska kyrkans officiella konto. Personen bakom fejkkontot beskriver sig som en vanlig “bänknötare”. Han frågar sig varför det bara är från Uppsala som kyrkans officiella mening ska uttalas.

Även om det allmänna prästadömet fortfarande gäller i protestantiska kyrkor, det vill säga att alla har rätt att vara uttolkare av tron, är det trots allt bedrägligt om det inte går att urskilja vem som är den verkliga avsändaren.

Osäkerhet om vem som är avsändare gör det svårt att kunna lita på budskapet och även att utkräva ansvar. Sällan har väl urskiljning och tydning av tecken varit mer nödvändigt på sociala medier.

Fler artiklar för dig