14 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Muller i L när Nyamko Sabuni sätter ned foten inför valet 2022

Kommentar. Partiledaren vill lämna januariavtalet och ingå i en borgerlig regering

Även om få är förvånade över att Liberalernas partiledare nu meddelar att de vill ingå i en borgerlig regering efter valet har beskedet skapat skarp intern kritik. Främst för att det innebär att partiet kan tänka sig att samarbeta med alla partier i sakfrågor, även Sverigedemokraterna. “Förutsättningarna för att genomdriva liberal politik och liberala reformer är bäst om Sverige efter nästa val får en ny och borgerlig regering”, skriver Sabuni på DN Debatt under fredagen. Men än återstår att se om den nya, redan så kritiserade, linjen får godkänt av partirådet den 28 mars.

Beskedet innebär inte att Liberalerna kan tänka sig att sitta i en regering eller förhandla en hel budget med SD, poängterar liberalledaren i SvD, däremot en anpassning till det parlamentariska läge där “ingen regering kommer att tillsättas utan att man måste förhålla sig till ytterkantspartierna”.

Det är inte bara internt beskedet väckt kritik. Amanda Solkinicki, tjänstledig politisk redaktör för DN, ifrågasätter Sabunis besked på Twitter: “Liberalerna kommer nu alltså försvara liberala värden genom att göra sig beroende av ett parti som pekat ut just dessa idéer som det som står i vägen för deras önskesamhälle”.

Centerledaren bekräftar på Twitter att nuvarande överenskommelse med S, MP och L, bara gäller den här mandatperioden men håller i övrigt fast med sin linje på Twitter att ett “antiliberalt SD” kan man inte förhandla eller samarbeta med.

För Stefan Löfven är Sabunis besked problematiskt eftersom det minskar möjligheterna till hans fortsatta möjligheter att behålla statsministerposten efter valet.

Givetvis välkomnar partiledarna för M och KD Liberalernas ställningstagande, dock med tillägget att det är synd att L inte kan tänka sig att säga upp Januariöverenskommelsen redan nu utan vill vänta till valet. Deras linje, att M och KD kan förhandla med alla partier i riksdagen men inte sitta i regering med SD, får nu fler anhängare vilket skulle kunna innebära att SD:s inflytande över en framtida borgerlig regering minskar något.

Att Sabuni nu sätter ned foten inför valet 2022 ska ses i ljuset av att partiet desperat behöver en förändring. L fortsätter att ligga stadigt under riksdagsspärren - i senaste mätningen på 2,7. Partiets möjligheter till att ha stort inflytande över maktbalansen efter nästa val är alltså begränsade. Men med den förra utdragna regeringsbildningen i färskt minne är det troligt att varje röst i kammaren kommer att spela roll.

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Fler artiklar från Ledare