18 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Forna tiders felsteg kan leda till något gott

Antijudisk teologi måste nagelfaras och avvisas

Den så kallade judesuggan, en grovt antisemitisk stenskulptur från 1300-talet, i Uppsala domkyrka väckte stort uppseende för några år sedan. Nu visar det sig att liknande motiv inte är ovanliga i våra äldsta kyrkor. Sällan eller aldrig är de kommenterade i beskrivningarna av kyrkorummet.

Det är lätt att förfasa sig, kanske till och med kräva att kalkmålningarna täcks över och stenskulpturerna avlägsnas. Men det är inte vägen framåt. Genom att lyfta fram och analysera hur man tänkte då kan forna tiders felsteg leda till något gott. Att uppmärksamma, nagelfara och ta avstånd från antijudisk teologi, vare sig den är medeltida eller av nyare datum, är en viktig uppgift där de visuella exemplen ger konkretion och därmed draghjälp.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Ledare

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar