Ledare

Ökad säkerhet är bra - men orimligt att kyrkattacker inte klaras upp

Kommentar: Säkerhetsutmaningen stor för utsatta kyrkor och samfund

Dagen har återkommande rapporterat om attacker mot kyrkor runt om i Sverige. Det är välkommet att regeringsföreträdare fördömer brotten. Men situationen för församlingarna är allt annat än enkel. Tillsammans med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten och trossamfunden inlett ett arbete för att stärka säkerheten.

Det är nödvändigt. Hoten kyrkorna behöver ha beredskap för kan se olika ut. Skadegörelse, våld mot enskild, hot, internetbedrägerier, dataintrång och påverkansoperationer - men även terrorbrott.

På sex år har 829 fall av kristofobiska hatbrott, riktade mot kyrkor eller kyrkogårdar skett, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Eftersom församlingarnas möjligheter till säkerhetsarbete ser olika ut är det välkommet att viktiga steg nu tas för att förbättra möjligheterna att skydda kyrkor mot attacker - oavsett i vilken form de sker. Men till detta behöver resurser läggas för att utreda och ställa gärningsmän till svars för brotten. Det är orimligt att ingen av attackerna från 2020 kunnat klaras upp.

Fler artiklar för dig