Ledare

Månggifte och polyamorösa relationer är lika dåliga idéer

Äktenskapets ömsesidiga överlåtelse är ett skydd mot utnyttjande av makt

En man och två kvinnor håller om varandra. Infälld bild på Fredrik Wenell.

Det är ett ofta förbisett faktum att makt förekommer i alla sorters relationer. Det gäller i allra högsta grad i kärleksrelationer. Det är därför populärkulturen ofta använder sex och våld för att åskådliggöra ojämna maktförhållanden. Att regeringen har kommit fram med ett förslag om hur Sverige ser på familjer där en man lever i relationer med flera fruar är alltså välkommet. Sådana äktenskap som ingåtts i andra länder har hittills varit giltiga även i Sverige. Så ska det inte längre vara. Om någon redan lever i ett äktenskap i Sverige ska det inte vara möjligt att gifta sig utomlands med ännu en partner.

Regeringen har dock lagt ett förslag om att en säkerhetsventil ska införas. Det gäller exempelvis i relationer där en kvinna riskerar att bli utsatt på grund av lagen. Det kan handla om att hon vid ett upplösande av äktenskapet inte längre har någon försörjning.

Det som är slående är att månggifte har förvånansvärt stora likheter med den i Sverige allt mer omhuldade idén om polyamorösa relationer.

—  Fredrik Wenell

Robert Hannah (L) reagerar på säkerhetsventilen. Han säger till Aftonbladet (9/4): “Det finns inga fall där det är okej för män att äga flera kvinnor och dominera över dem”. Det har han naturligtvis rätt i, men en rimlig fråga är om det någonsin är okej för en man att äga en kvinna. Det är tydligt att regeringens förslag om en skärpning av lagstiftningen riktar sig mot sedvänjor från andra kulturer som är främmande i Sverige. Det är med andra ord en del i hela politiken om hur främmande kulturer ska hanteras.

Det som är slående är att polygami, eller månggifte, har förvånansvärt stora likheter med den i Sverige allt mer omhuldade idén om polyamorösa relationer. Visserligen lever i dag de allra flesta i monogama förhållanden och är trogna den partner de just nu har. Men det är tydligt att en del vill göra det mer normaliserat att leva i förhållanden där man öppet har flera partners. RFSU-sexologen Katerina Sparr Holinkova drömmer exempelvis om en tid när vi slutar fråga “Har du en partner?” och i stället frågar: “Har du en eller flera partners?”

Månggifte och polyamorösa relationer kan tyckas vara vitt skilda fenomen. Det förra antas bygga på tvång och de senare på den grundläggande idén om individens frihet. Problemet är dock att båda grundar sig på samma naiva syn på makt.

Det kristna äktenskapet handlar också om att fördela och hantera makten mellan två makar.

—  Fredrik Wenell

Det är möjligt att det under mycket gynnsamma omständigheter går att forma relationer med flera partners där alla är jämlika. Men den franske filosofen Michel Foucault påstår att makt ständigt är närvarande i alla relationer. Och precis därför måste makten hanteras. Annars leder den alltför lätt till att den som har makt utnyttjar den som är i underläge. Alla som levt länge i en relation vet att Foucault har rätt – makten växlar mellan partners. Den som känner en person bäst vet också var den är som svagast.

äktenskap vigsel

Men i en kristen tro är medicinen mot en utnyttjande makt trofasthet och överlåtelse. Dessa två dygder gör att den enes övertag inte är ett hot. Tvärtom – det är ett tillfälle för den som just för tillfället är stark att visa extra omsorg och kärlek mot den svagare parten. Det kristna äktenskapet handlar också om att fördela och hantera makten mellan två makar. Paulus skriver i Efesierbrevet att mannen ska älska sin hustru som Jesus älskar församlingen, och det är inte lite. Han dog för den.

Det finns givetvis inga garantier för att en kristen tro ger goda och blomstrande äktenskap. Det finns alldeles för många berättelser om att så inte är fallet. Ibland accepterar någon alltför länge ett destruktivt och våldsamt äktenskap. Ibland sker det med hänvisning till kristen tro och oftast är det kvinnor som blir utsatta. Men en perverterad syn på äktenskapet innebär inte att det per automatik bör förkastas utan snarare korrigeras.

Robert Hannah har alltså rätt i att en man inte kan äga flera kvinnor. Men när aposteln Paulus talar om sex i äktenskapet skriver han att hustrun bestämmer över mannens kropp och att mannen över kvinnans (1 Kor 7). I våra öron, formade i en modern värld, kan det låta oerhört provocerande. Men det är just därför månggifte och polyamorösa relationer är en dålig idé. Det är den ömsesidiga överlåtelsen mellan två jämlika parter som tämjer makten.Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig