09 maj 2021

En tidning på kristen grundLedare

Tack gode Gud för alla ungdomsledare

Under pandemin har de stått kvar

För ett drygt år sedan förändrades i ett slag förutsättningarna för kyrkornas ungdomsverksamhet. Pandemin gjorde att den inte kunde fortsätta som vanligt. En del unga vuxna väljer att lägga något eller ett par år för att arbeta i en församling. Kanske för att pröva en kallelse till tjänst i kyrkan eller bara ge tillbaka något av det de själva fått.

Men allt det fantastiska som det innebär att arbeta med ungdomar fick helt andra förutsättningar när verksamheten blev digital. Trots det har ungdomsledarna hittat lösningar och möjligheter, kanske med ett hopp om att kunna mötas på sommarens läger. Nu verkar inte heller de vara möjliga att genomföra. Deras engagemang och arbete behöver alltid uppmärksammas och uppmuntras, men kanske nu mer än någonsin.

Fredrik Wenell

Fredrik Wenell är ledarskribent på Dagen sedan hösten 2020.

Fler artiklar från Ledare