Ledare

Gud älskar både Jonas Gardell och Stefan Swärd

Dagens strävan: Att kombinera trohet mot bibelordet med kärleken till medmänniskan

Har Dagen hetsat mot homosexuella i decennier? Ja, i alla fall om man får tro Jonas Gardell som i Expressen (17/5) skriver ett öppet brev till Stefan Swärd, pastor, författare och gästkrönikör i Dagen. Den tändande gnistan som fått Gardell att författa sin lågande text är den process som pågår i flera kristna samfund, däribland Stefan Swärds Evangeliska frikyrkan (EFK), kring bland annat samkönad vigsel. Samtalen och arbetsgrupperna i EFK har fokuserat på att låta alla som önskar att komma till tals. Studium av bibeltexter och bemötande av den som tänker annorlunda än en själv är sådant som lyfts. Det är en klok, om än en inte helt enkel, väg.

Frågor som rör identitet och sexualitet rör nämligen upp så mycket känslor att det kan bli svårt att mötas när åsikterna går på tvärs. Kristna, som till och med är kallade att älska även sin fiende, borde vara bra på att tala om svåra saker. Men sanningen är att många av oss alltför ofta misslyckas.

Jonas Gardell lyfter i sin text några av dessa misslyckanden – inte minst de som drabbat de homosexuella som av kristna behandlats så illa att de övervägt att avsluta sina liv. Det skulle faktiskt inte överraska om flera av de remarkabla formuleringar Gardell medvetet riktar mot Swärd är sådant som homosexuella mött i kristna sammanhang: “Du står fortfarande långt ifrån Gud … Du förnekar Gud … Vänd om … Du har ännu tid. Du ska med”. Det tarvar reflektion.

Det krävs inte många slagningar i arkivet för att inse att strävan trots allt varit – och är än i dag: Att försöka kombinera trohet mot bibelordet med kärleken till och omsorg om medmänniskan.

—  Frida Park

Ändå går det inte att undgå att tänka att det hade inte varit förvånande om Gardell hade riktat sin text till extrema typer som springer runt med plakat med “Gud hatar homosexuella”. Men till Stefan Swärd? Genom att Swärd, tillsammans med flera andra personer som är mer på Gardells linje, författat en motion till samfundet är han en av upphovsmännen till att församlingar nu samtalar om teologi och bemötande inom EFK. Oavsett ståndpunkt är det något att välkomna.


Stefan Swärd och Jonas Gardell sitter vid ett matbord och äter lunch och diskuterar tro i ett rum med bokhyllor.

Elisabeth Sandlund har helt rätt när hon förra året på ledarplats skriver: “Frågan är hur den som definierar sig som h, b, t eller q kan mötas med den respekt och kärlek som måste vara varje äkta kristen gemenskaps främsta signum”. Men den respekten förtjänar även de som står för en klassisk kristen teologi.

För den som läser Expressenartikeln är det uppenbart att när Jonas Gardell försöker visa på ett annat, och bättre, sätt att vara kristen misslyckas även han med att visa kärlek för den som tänker annorlunda än han själv.

Misslyckas kan vi alla. Även Dagen. Hundratals texter har genom åren skrivits om homosexualitet i tidningen, vilket även studier visat. Visst har retoriken ändrats på de dryga 75 år Dagen har funnits, precis som i hela samhället och på andra ledarsidor. Men det är svårt att i modern tid se att det finns fog för det Gardell påstår: Att tidningen i decennier skulle ha “hetsat mot homosexuella”. Det krävs heller inte många slagningar i arkivet för att inse att strävan trots allt varit – och är än i dag: Att försöka kombinera trohet mot bibelordet med kärleken till och omsorg om medmänniskan. För de gånger vi genom våra sätt att uttrycka oss har misslyckats och sårat människor ber vi förbehållslöst om förlåtelse.

Tidningen Dagens ambition är inte att erbjuda församlingar en syndakatalog. Snarare vill vi vara en hjälp för våra läsare att hitta sin väg till en bibelförankrad tro där både lära och Jesu bemötande av människor får vägleda. Då är det inte ett alternativ att tysta debatten på insändarsidorna eller att sluta rapportera, inte ens i svåra frågor som dessa, även om det ibland inneburit att Dagen fått klä skott för åsikter och formuleringar tidningen inte står för.

Oavsett tidigare tillkortakommanden är det nog svårt att på senare tid hitta ledartexter som lever upp till något som ens skulle kunna likna “hets”. Tvärtom har förakt mot homosexuella tydligt fördömts återkommande på ledarplats. Fortfarande håller det tidningens chefredaktör Felicia Ferreira skrev 2015: “Att hålla fast vid en idealbild om vad familjen bör vara får aldrig innebära att människor som lever i andra livssituationer diskrimineras eller behandlas med förakt.”

Vi kan alla brista i kärlek – Gardell, Swärd och Dagen. Den enda som inte kommer till korta i det avseendet är Gud själv.

Fler artiklar för dig