Ledare

Ta inte för givet att alla vill tillbaka till kyrkan

Kommentar: Kyrkan som troende gemenskap är viktig för trons innehåll

Äntligen får kyrkorna fira gudstjänst tillsammans igen. I alla fall med 50 gudstjänstdeltagare. För många kommer det betyda oerhört mycket. Men kyrkorna ska inte ta inte för givet att alla kommer tillbaka. För en del kommer det vara en tröskel att åter delta i gudstjänst.

Kyrkorna har varit tvingade att ställa om och har nått betydligt fler med webbsändningar. De lärdomarna kommer betyda mycket framöver för det gemensamma missionsuppdraget. Det finns dock risker.

Det är nämligen inte bara gudstjänsten som ändrar karaktär när den förläggs till skärmen utan också tron. Det är inte en slump att både den luterska bekännelsen och den frikyrkliga traditionen betonar vikten av att församlingen är “de troendes gemenskap”. Tron gestaltas i, med och under mötet mellan människor.

Fler artiklar för dig