09 december 2021

En tidning på kristen grundLedare

Samhällets svek mot omhändertagna barn en stor skamfläck

Kommentar. Gör om och gör rätt mot de omhändertagna barnen.

Frida Park.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Att en femåring, trots föräldrarnas oro och varningar, kan rymma och återfinns död i en älv i Hagfors är ofattbart. Barnkonvention, socialtjänstlag och värdegrunder till trots är det tydligt att Sverige gång på gång misslyckas med att ta hand om och skydda de mest utsatta: barnen som av olika anledningar inte kan bo i sin egen familj. Varje insats som innebär att barn omhändertas i samhällets vård är ett kraftfullt ingrepp i ett barns liv. Utan undantag måste barnets grundläggande behov, som skyddande mot fara, tas till vara.

Det finns saker man måste göra för att inte vara en liten lort.

—  Frida Park

Nej, det är inte rimligt att hårt kritiserade HVB-hemmen får fortsätta sin verksamhet eller att barn skickas dit från en socialtjänst som vet om de stora problemen, som SVT:s granskning visat. Men problemen uppstod långt innan privatisering tilläts.

Sveken mot de mest utsatta barnen är tyvärr inget nytt. Det räcker inte att be om ursäkt till tidigare generationer av vanvårdade barnhemsbarn som farit illa. Regelverken och tillsynsmyndigheten IVO:s resurser och verktyg måste skyndsamt ses över. Och inrätta omgående en oberoende klagoinstans för barn, i enlighet med barnkonventionen.

Det finns saker man måste göra för att inte vara en liten lort, för att travestera Astrid Lindgren. Vi måste se till att dagens, och morgondagens, barn och unga får den vård och omsorg de har rätt till.

Frida Park

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare