Ledare

Utlandskyrkan viktig på flera plan

Har roll att fylla för både bofasta och turister

Det blåser snåla och kalla ekonomiska vindar i Svenska kyrkan och det är inte märkligt att de även påverkar verksamheten utomlands. Att utreda framtiden för utlandskyrkorna runt om i världen är välbetänkt. Att det finns behov av att se över struktur och finansiering är en självklarhet.

Möjligheten till evangelisation är ett tungt vägande skäl

—  Elisabeth Sandlund


Men det är viktigt att hålla i minnet att utlandskyrkorna inte bara är en angelägenhet för svenskar i förskingringen som vill upprätthålla relationen med det gamla hemlandet. De har också möjlighet att nå mer tillfälliga besökare som, när de inte befinner sig på hemmaplan, kanske vågar ge utlopp för sitt sökande och sin innersta längtan. Möjligheten till evangelisation är ett tungt vägande skäl att låta utlandskyrkorna i görligaste mån finnas kvar och inte avveckla utan utveckla sin verksamhet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig