Ledare

Stefan Löfven riskerar att göra skolan religiös

Europakonventionen omöjliggör ett förbud för konfessionella friskolor

Justitieminister Morgan Johansson intervjuas i riksdagen. I bakgrunden syns politiska vilden Amineh Kakabaveh.

Stefan Löfvens nya regering styr landet med hjälp av en politisk vilde, tillika marxist, Amineh Kakabaveh som vill förbjuda skolor med konfessionell huvudman. Men politikerna gör dubbelfel. Dels rör de ihop begreppen, dels riskerar de att bakvägen släppa in de religiösa skolor de säger sig vilja stoppa.

Den förre vänsterpolitikern fick igenom alla sina åtta krav för att släppa fram en ny socialdemokratisk regering. En av punkterna gäller det hon kallar “religiösa skolor”. Det var hennes röst som behövdes för att Löfven återigen skulle få bilda regering.

Att en riksdagspolitiker i ett sekulärt samhälle använder begreppet “religiösa friskolor” handlar om att appellera till rädsla för religion. Alla politiker är nämligen överens om det inte ska tillåtas “religiösa skolor”. Däremot råder det delade meningar om huruvida “skolor med konfessionell huvudman” ska få finnas. Religiösa skolor är utbildningar där religiösa samfund har ett avgörande inflytande på läroplanen. Det fruktar de allra flesta. Skolor med konfessionell huvudman är däremot skolor som följer läroplan och skollag men som drivs av en religiös aktör.

Risken är alltså att de religiösa skolor som såväl Löfven som Kakabaveh fruktar smiter in bakvägen.

—  Fredrik Wenell

Det är, som Dagen påpekat tidigare, inte svårt att hålla med Kakabaveh om att skolor som “har kopplingar till våldsbejakande miljöer” ska stängas. Det är dock häpnadsväckande att regeringen inte tagit till sig mer av resultatet från dess egen utredning om skolor med konfessionella huvudmän. Enligt den är det nämligen “inte möjligt att förbjuda att vissa fysiska eller juridiska personer över huvud taget prövas för godkännande som huvudmän för fristående förskolor, skolor eller fritidshem.” SOU 2019:64 Utredningen slår fast att den fria rörligheten och etableringsrätten inte gör det möjligt att stoppa privata aktörer.

Det gör att förslaget om ett förbud för konfessionella friskolor öppnar möjligheten att skolor som är religiösa på riktigt etableras i Sverige. Det vill säga skolor där religiösa samfund styr vad som undervisas i klassrummen. Risken är alltså att de religiösa skolor som såväl Löfven som Kakabaveh fruktar smiter in bakvägen och att vi får skolor där religiösa företrädare har inflytande på undervisningen.

Om man, som regeringen, vill hindra att samfund har inflytande på undervisningen är det system vi har i dag väl utformat. Det vill säga att staten finansierar skolorna genom skolpengen och följer upp att såväl skollag som läroplan efterlevs. Det är, som vi tidigare konstaterat, en bra och självklar ordning. Men vad händer om finansieringen kommer från andra källor – kommer Skolverket att släppas in?

Det är med andra ord inte bara (för vilken gång i ordningen?) ett slag i luften där skolor med konfessionell huvudman används i det politiska maktspelet, utan det är också möjligt att det är en politik som på allvar riskerar att göra skolor religiösa. Och det är väl knappast så Stefan Löfven vill bli ihågkommen på skolpolitikens område?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig