Ledare

Blir det bättre för klimatet om Slitefabriken stannar?

I korthet. Viktigt med snabba åtgärder för att finna långsiktiga lösningar.

Frida Park.

Det är oerhört allvarligt om de konsekvenser branschen larmar om kommer bli verklighet – försening av infrastrukturprojekt, stora varsel och arbetslöshet. Det är välkommet att regeringen åtminstone försöker vända på varje kalksten för att hitta lösningar så att inte transport-, bygg- och gruvbranschen drabbas hårt. Men också så att inte Gotland förlorar hundratals jobb.

Utan kalk från Gotland försenas även viktiga klimatåtgärder.

—  Frida Park

Med facit i hand borde politiken, tillsammans med branschen, givetvis haft större framförhållning och redan utvecklat alternativ. Och blir det verkligen bättre för klimatet om fabriken i Slite stannar? Det är inte lätt att svara på, eftersom Cementas konsekvensanalys gällande grundvattnet var så bristfällig att den inte ens kunde prövas av domstolen. En sak vet vi, utan kalk från Gotland försenas även viktiga klimatåtgärder – som byggandet av fler vindkraftverk. Därför är det välkommet att tillståndet nu förlängs med åtta månader, men under den tiden måste arbetet för att snabbt hitta långsiktigt hållbara lösningar fortsätta.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig