Ledare

Tala med - inte om - varandra i svåra frågor

Kommentar. Samtalen om hbtq och samkönade relationer behöver fortsätta

Under söndagen publicerade Expressen flera artiklar om hbtq-personers erfarenheter av frikyrkan. Även de olika frikyrkosamfundens syn speglas i en enkät och två forskare intervjuas om frikyrkligas bibeltolkning.

Som Dagen skrivit återkommande finns det aldrig en ursäkt för att människor behandlats illa. Det finns alldeles för många hårresande berättelser där kärlekslös behandling skapat livslånga sår.

Samtidigt hade det varit välgörande om “de konservativa” som refereras själva hade fått ge sin syn. Att tala om – i stället för med – är inget framgångsrikt recept för ökad förståelse utan riskerar snarare att skapa cementerade positioner.

Därför är det viktigt att de samtal om bibelsyn, tolkningar och bemötande som redan pågår i flera frikyrkor får fortgå. Dagens uppgift är att in i detta samtal bidra med verktyg och perspektiv.

Fler artiklar för dig