Ledare

Uppgradera familjen i kampen mot gängkriminaliteten

Kommentar. Vi måste förstå mer om vad som händer i mötet med svensk kultur

Fredrik Wenell, i korthet.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Brå:s kartläggning om kriminaliteten var nödvändig och har orsakat mycket diskussioner. Tolkningarna av den skiljer sig kraftigt åt. Det framgår bland annat i rapporten att ungdomar med två utrikesfödda föräldrar har en “överrisk” att begå brott.

Det är värt att notera att det handlar om den andra generationens migranter. Därför är det med andra ord viktigt att stärka familjer där det uppstår spänningar mellan den nya svenska kultur som barnen lever i och den ursprungliga kulturen som föräldrarna kommer ifrån. Det är inte så lätt för föräldrarna att navigera i det svenska samhället. Där finns ett kulturellt glapp som behöver hanteras. En viktig del i kampen mot gängkriminaliteten är därför att ge föräldrarna verktyg så att de kan vara just föräldrar för sina barn.

Fredrik Wenell

Fredrik Wenell

Fredrik Wenell är ledarskribent på Dagen sedan hösten 2020.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig