Ledare

Uppgradera familjen i kampen mot gängkriminaliteten

Kommentar. Vi måste förstå mer om vad som händer i mötet med svensk kultur

Brå:s kartläggning om kriminaliteten var nödvändig och har orsakat mycket diskussioner. Tolkningarna av den skiljer sig kraftigt åt. Det framgår bland annat i rapporten att ungdomar med två utrikesfödda föräldrar har en “överrisk” att begå brott.

Det är värt att notera att det handlar om den andra generationens migranter. Därför är det med andra ord viktigt att stärka familjer där det uppstår spänningar mellan den nya svenska kultur som barnen lever i och den ursprungliga kulturen som föräldrarna kommer ifrån. Det är inte så lätt för föräldrarna att navigera i det svenska samhället. Där finns ett kulturellt glapp som behöver hanteras. En viktig del i kampen mot gängkriminaliteten är därför att ge föräldrarna verktyg så att de kan vara just föräldrar för sina barn.

Fler artiklar för dig