Ledare

Jo, abort angår fler än kvinnan, Greta Thunberg

Frida Park: Våga fråga varför - ingen ska tvingas välja abort på grund av brist på stöd

Tilltaget är så klart menat att tysta alla som tycker annorlunda. Den unga klimataktivisten Greta Thunberg la i sociala medier ut en bild för att illustrera olika anledningar till varför kvinnor gör abort: personligt val – 60 procent, angår dig inte – 10 procent, sköt dig själv – 8 procent etcetera. Men det förvisso fyndiga greppet att tydliggöra åsikten att valet ska vara kvinnans – och enbart kvinnans, blir bara så fel.

För jo, skälet till att någon väljer abort spelar roll. Inte så att valet inte skulle vara kvinnans. Men i de få undersökningar som gjorts i svensk kontext – få eftersom det anses så känsligt att tala om – framgår det bland annat att kvinnor väljer abort av ekonomiska skäl och för att de saknar stöd för att kunna genomföra graviditeten. Det blir särskilt smärtsamt om det är så att kvinnor som fått besked om att barnet de väntar har Downs syndrom på grund av LSS-haveriet inte vågar annat än att välja abort. Men det förekommer även att kvinnor väljer abort på grund av hedersproblematik. Så jo, anledningen har betydelse.


Men det är inte det enda som är galet. För det är de facto inte enbart kvinnans val. Det finns de i USA, vanligtvis inom Demokraterna, som pläderar för att abort ska vara tillåtet om kvinnan så önskar, hela graviditeten igenom. Men än så länge har politikerna i Sverige en samsyn kring att den fastlagda abortgränsen – fri abort fram till vecka 18 – ska ligga fast. Tack och lov är det extremt få som pläderar för att kvinnan ska få abortera fram till födseln. En överväldigande majoritet av makthavarna anser att det är en fullständigt makaber tanke.

Om abort blir det enda valet – vart tog det fria valet vägen då?

—  Frida Park

Liknande utspel som Gretas kommer vanligen som ett brev på posten i samband med att någon delstat i USA, den här gången Texas, inför strängare abortlagar. Ofta kombinerat med ett darr på rösten: aborträtten är hotad i Sverige.

Texasiternas nya lag förbjuder abort efter vecka sex, en veckogräns satt med tanke på att hjärtat då börjar slå. Men de går längre än så. Det är stränga böter för den som kan tänka sig hjälpa en kvinna utföra abort efter att det blivit olagligt. Det här splittrar kyrkorna. Vissa välkomnar att färre aborter kommer utföras. Andra varnar för att det kan inskränka religionsfriheten om gravida kvinnor inte ska kunna söka vägledning hos pastorer.

I praktiken talar vi om ett abortförbud i Texas eftersom många kvinnor inte kommer hinna inse att de är gravida innan abortgränsen passerats. Visst kommer det få ner antalet aborter. Men det kommer också öka antalet illegala och därmed osäkra aborter som vanligtvis drabbar de mest utsatta kvinnorna.

Men nej, Texas nya lag innebär inte att svenska kvinnor kommer hindras att genomföra abort i Sverige. Det är bara skrämselpropaganda. Det finns i dag inte ett enda riksdagsparti som vill riva upp abortlagstiftningen. Men det är likväl oerhört ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att det i dag, år 2021, finns kvinnor som tvingas välja abort för att ingen fångar upp deras behov av stöd. Vi måste våga fråga “varför” och erbjuda ekonomiskt eller socialt stöd när sådant behövs. Om abort blir det enda valet – vart tog det fria valet vägen då?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig