Ledare

Kyrkovalet är som en tragikomisk sängkammarfars

Frida Park: Ovärdigt med smutsiga inslag i valrörelsen

Tänk så många viktiga frågor det finns när det gäller Svenska kyrkans framtid. Centralisering kontra församlingars självständighet, barns rätt till andlighet, kyrkans bidrag till samhället, missionsuppdraget av i dag, diakonins plats och inte minst hur man ska kunna vända kyrkans röda siffror. Men tyvärr har det inte blivit mycket av detta i valrörelsen.

I stället har alltför stort fokus legat på två frågor. En som för länge sedan borde varit avgjord – partiernas vara eller icke vara i Svenska kyrkan – och en som snarast är en icke-fråga – ska präster tvingas viga alla par?

Det är som en utdragen tragikomisk sängkammarfars. Det vi på ledarplats skrev för fyra år sedan gäller än i dag: Det är över tjugo år efter skilsmässan men den före detta partnern envisas att hålla fast vid en dysfunktionell relation till sitt ex och fortsätter bestämma över hennes livsval.

Att detta fortsatt tillåts stjäla fokus från andra, viktigare, frågor är skäl nog för att en gång för alla göra slut med partierna och äntligen ändra valsystemet.

Frågan om partiernas plats i ett kristet samfund är något som är möjligt för väljarna att åtgärda. Detsamma gäller inte frågan om vigselrätt kontra vigselplikt. Ska vi tala om smutsiga inslag återfinns de här: I försöken att homofobstämpla dem som vill slå vakt om vigselrätten.

Är det ett löfte – eller hot – att om S får styra så finns det ingen plats för den som har en teologiskt konservativ syn?

—  Frida Park

Enligt Olle Burell, kandidat till kyrkomötet för S, är det enbart de som vill ha vigselplikt för Svenska kyrkans nya präster som kan anses vara för “alla människors lika värde”. I Dagens tv-debatt säger han dessutom att den som inte står för detta i stället kan gå med i en frikyrka eller Katolska kyrkan. Det skapar frågor.

Kyrkovalsdebatt 2021.
I del 1 medverkar: Olle Burell, Socialdemokraterna Susanne Engstad Clarke, Kristdemokrater för en levande kyrka Olov Lindquist, Fria liberaler i Svenska Kyrkan (FiSK).
I den här debatten diskuterades "Vigselrätt eller vigselplikt?"

Menar Burell att frikyrkan och Katolska kyrkan inte skulle värna människovärdet? Är det ett löfte – eller hot – att om S får styra så finns det ingen plats för den som har en teologiskt konservativ syn? Plötsligt, med några få ord, har S sänkt kyrktaket så till den milda grad att många måste ducka – eller gå ur.

Även Centerpartiet har en förkärlek för att i samma fråga svänga sig samma begrepp – “alla människors lika värde”. Det är särskilt intressant eftersom de själva bytte fot för inte alltför länge sedan. Stod inte Centerpartiet för alla människors lika värde innan dess?

I värsta fall har de trots vetskap om att ingen diskriminering förekommer svartmålat meningsmotståndare för att om möjligt tillskansa sig makt.

—  Frida Park

De som i årets valrörelse med darr på rösten talat sig varma för att en ny tvingande ordning skulle vara enda garanten för människovärdet har i bästa fall ägnat sig åt ett slag i luften – i god tro och med goda avsikter. I värsta fall har de trots vetskap om att ingen diskriminering förekommer svartmålat meningsmotståndare för att om möjligt tillskansa sig makt.

För faktum är, som ärkebiskop Antje Jackelén säger: såväl lagboken som Svenska kyrkans läronämnd gör det omöjligt att införa en regel som tvingar präster att viga.

Grunden för kyrkan är trosbekännelsen och kyrkoordningen. Det möjliggör högt under kyrktaket och förmåga att med respekt för sin medmänniska härbärgera olika åsikter även i svåra frågor. Detta, inte något hemsnickrat tillägg, måste vara ledstjärnan.

Hoppet lever att nästa kyrkoval ska kunna innebära större fokus på verkligt viktiga frågor. Nu är det är upp till medlemmarna.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig