Ledare

Därför ska du rösta i kyrkovalet

Felicia Ferreira: Även dubbelanslutna borde ta sitt ansvar och påverka

Felicia Ferreira, Chefredaktören har ordet

Just nu finns en omfattande bevakning i Dagen av kyrkovalet 2021. Som medlem av en annan frikyrka skulle man kunna fråga sig varför det är relevant. Det är förstås viktigt innehåll för våra svenskkyrkliga läsare men också för samtliga kristna i vårt land påstår jag.

Kristendomen i Sverige är bred och rikt nyanserad. Svenska kyrkan är en stor del i den floran.

Kyrkovalet har tyvärr ett mycket lågt valdeltagande, men därmed kan några få röster göra skillnad.

—  Felicia Ferriera

Dagen har flera gånger rapporterat om det stora medlemstapp som Svenska kyrkan haft de senaste åren. Men med 5,7 miljoner medlemmar är den otvivelaktigt största kyrkan i Sverige och präglar mycket av det som syns av kristen tro i Sverige. Om det inflytandet används ännu mer till evangelisation och kristen undervisning kan det betyda mycket för Sverige som land.

För den som är medlem i Svenska kyrkan, eller som en hel del frikyrkliga: dubbelansluten, är det viktigt att vara med och påverka via den demokratiska processen. Med din röst kan du bidra till att de personer väljs som är bäst lämpade att leda en kristen församling och en kristen kyrka. Kyrkovalet har tyvärr ett mycket lågt valdeltagande, men därmed kan några få röster göra skillnad.

Är du osäker på vad du ska rösta på så missa inte att göra vår valkompass. Det ingår i ett kristet samhällsuppdrag att reflektera över religionen och kristen tros roll i samhället. Då är detta val relevant.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig