Ledare

Det måste bli ett slut på könsexperimentet på barn

Kommentar: Ta efter Finland i vården av personer med könsdysfori

Det måste vara oerhört smärtsamt för individen som upplever sig vara fånge i fel kön. Det förtjänar att tas på allvar. Det är också skälet till att vården måste säkras så att den är evidens- och forskningsbaserad. Är det rimligt att låta barn fatta oåterkalleliga beslut med en förälders underskrift? Allt fler höjer sin röst för att svaret på den frågan borde vara nej. Som Dagen skriver om har bland annat Finland valt en annan väg.

Finska Hälsoministeriets nya riktlinjer innebär att psykologisk behandling ska vara första linjen såväl för barn och vuxna som söker vård. Med tanke på att det knappast går att föreställa sig något mer smärtsamt än att oåterkalleligt ha bytt kön och sedan ångra sig bör även svenska Socialstyrelsen snarast välja samma väg. Det måste bli ett slut på experimenterandet.

Fler artiklar för dig