17 oktober 2021

En tidning på kristen grundLedare

Viktigt att gå från ord till handling i klimatfrågan

Equmeniakyrkan har utlyst nödläge för miljön

Fredrik Wenell, i korthet.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Equmeniakyrkan har precis avslutat sin kyrkokonferens. Det var flera stora och viktiga frågor uppe till samtal och förhandling. Det handlade om allt från vigselteologi, mission och ledarskap, men också om klimatet. Diskussionerna om mljön slutade i att konferensen gick på motionens förslag och utlyste klimatnödläge.

Beslutet är intressant och en viktig signal till hela samfundet. Det är inte svårt att förstå behovet av att ta situationen på allvar, men det är helt avgörande att de åtgärder som ska återrapporteras nästa år inte blir en källa till dåligt samvete om målen inte uppnås. Om handlingsplanen bara orsakar mer tyngda axlar är risken överhängande att det skapar uppgivenhet och mindre benägenhet att gå från ord till handling.

Fredrik Wenell

Fredrik Wenell

Fredrik Wenell är ledarskribent på Dagen sedan hösten 2020.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare