Ledare

Pandora papers avslöjar hur lätt vi blir giriga

Fredrik Wenell: Pengar ska användas för högre syften

Pengar ska arbeta, inte läggas på hög, utan vara till för alla människors bästa, skriver Fredrik Wenell.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Företagande är helt avgörande för länders och människors utveckling. Det räcker inte med bara bistånd. För att människor på bred front ska kunna resa sig ur fattigdom är goda förutsättningar att starta egna verksamheter nödvändiga. Det handlar inte om stora multinationella företag utan småföretag som ett kafé, jordbruk eller verkstad.

Gud skapade människan med en gudagiven kreativitet. I Första Mosebok står det om människans kulturuppdrag. Det är en del av vad det innebär att vara skapad till Guds avbild. Entreprenörer drivs ofta av kreativitet. I grunden är alltså företagande något gott som är till för människors bästa.

Den som startar ett företag investerar inte bara tid utan också en hel del pengar. Du tar stora risker eftersom det hela tiden är upp till dig själv om du kommer kunna ta ut lön. Det är alltid ägaren som står sist på tur när det är dags för lön. Det är grunden till att skatter ofta är en källa till irritation. Det är så mycket av intäkterna som går till olika former av skatter – moms, arbetsgivaravgifter, vinstbeskattning, löneskatter med mera. För företag som ägnar sig åt direktförsäljning till privatkund är inkomsten från pengar som redan är beskattade. Företagen ska betala skatt på pengar som redan har beskattats en gång. Därför kommer det ett antal faror för människans själ med affärsverksamhet.

Pengar blir alldeles för lätt mål i sig i stället för medel för att uppnå högre syften.

—  Fredrik Wenell

Det visar Pandora Papers som publicerades i början av oktober. Det blir uppenbart att pengar inte är neutrala, utan en makt som lätt kan göra människor fångna i sina egna begär efter mer. I detta fall handlar det om samhällets toppar över hela världen – politiker, storföretagare och kändisar – som har blivit giriga. De har gömt undan pengar för att de inte ska beskattas. Problemet är bara att när stora summor undanhålls underminerar det möjligheterna för länder att utvecklas och höja levnadsstandarden. Något som Diakonia länge pekat på. Skatter behövs helt enkelt för att länder ska kunna höja sig ur fattigdom.

Skatter bör betalas solidariskt efter förmåga, men i gengäld behöver de användas på ett ansvarsfullt sätt för att uppfattas som legitima. Det behöver alltså finnas ett grundläggande förtroende för att de används till rätt saker som sjukvård, skola, vägar och rättsväsen. När förtroendet saknas för att myndigheterna inte använder dem på rätt sätt går det lätt att hitta skäl för att inte betala skatt. Men det är bara en av orsakerna.

Det andra skälet handlar om att pengar har en förmåga att gripa tag i våra djupaste begär. De blir alldeles för lätt mål i sig i stället för medel för att uppnå högre syften. Pengar ska arbeta, inte läggas på hög utan vara till för alla människors bästa.

Företagande är med andra ord en möjlighet att använda sin gudagivna kreativitet, skapa jobb för sig själv och andra samt bidra till samhället genom att betala skatt. Det är då både människor och skatter fungerar som bäst. Vårt begär efter pengar är bedrägligt och behöver därför formas i enlighet med Guds högre syften.

Fredrik Wenell

Fredrik Wenell

Fredrik Wenell är ledarskribent på Dagen sedan hösten 2020.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig