Ledare

Snatteriamnesti visar att samvetet fortfarande kan tala

Kommentar. Löftet om förlåtelse kan vara en lika stark drivkraft som hot om straff

Dagen och flera andra medier har rapporterat om att en butikschef i Lerum beslutade att ge alla som snattat i butiken amnesti om de erkände sitt tilltag och gjorde rätt för sig. Det visade sig att ungdomar på närliggande skolor hade hetsat varandra att stjäla varor från affären. Men med löfte om att inte bli straffade utan få möjlighet att göra bot och få förlåtelse utan polisanmälan kom närmare 100 personer till affären och ville erkänna.

Samvetet är oftast en väldigt bra guide att anknyta till. Det är dock inte alltid hårdare straff som får människor att följa det. Löftet om förlåtelse och möjlig upprättelse är fortfarande en möjlighet.

Löftet om förlåtelse och möjlig upprättelse är fortfarande en möjlighet.

—  Fredrik Wenell

Det här exemplet visar att och på vilket vis företag kan vara del i formandet av ett samhälle som byggs på andra förutsättningar än bara hot om straff.

Fler artiklar för dig