Ledare

Kyrkorna vill vara en nagel i ögat, Amanda Lind

Kommentar: Demokratiutmaning att kyrkor fortsätter bilda opinion

Frida Park.

Demokratiminister Amanda Lind (MP) ser allvarligt på att trakasserier, hot och våld riktas mot det civila samhällets organisationer. Hennes reaktion är välkommen. Det är också välkommet att Lind uppmuntrar kyrkorna att fortsätta sitt opinionsarbete i den viktiga frågan om flyktingars rättigheter och integration: “politiker – oavsett vad de tycker i sakfrågorna – behöver ge civilsamhället möjlighet att jobba med opinionsarbete”, sa ministern och kallade det för en demokratiutmaning. Det är bara att instämma.

Att slå vakt om kyrkors rätt att inte stryka staten medhårs men att vara en nagel i ögat - det är kyrkornas demokratiutmaning.

—  Frida Park

Men tilläggas bör att det är viktigt att politiker har samma öppna inställning till kyrkligt opinionsarbete när det handlar om frågor som samvetsfrihet eller dödshjälp. Nu stramar staten åt samfundens rörelsefrihet med demokratikraven som väntar runt hörnet. Att slå vakt om kyrkors rätt att inte stryka staten medhårs men att vara en nagel i ögat – det är kyrkornas demokratiutmaning.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig