Ledare

De är nominerade till Årets opinionsbildare 2021

Vem har på kristen grund och på ett föredömligt sätt gjort avtryck i samhällsdebatten under 2021? Så löd kriterierna för Årets opinionsbildare. Svaret får vi på Dagengalan den 20 november som i år äger rum i Pingstkyrkan i Örebro och sänds via Dagen.se. Här är de nominerade:

Martin Tunström

Nominering: För att han sakligt och med stor kunskap i sin roll som politisk chefredaktör i sitt lokala sammanhang såväl som nationellt motverkat fördomar och ökat kunskapen kring kristen tro, kristna värderingar och kristenhetens roll och uppgift i det svenska samhället.

Martin Tunström, Barometern.

Martin Tunström, född 1974 i Arvika i Värmland, är politisk chefredaktör för Barometern-OT, en position han innehaft sedan 2012. I tidningens statuter slås det fast att den ska verka för “kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”. Genom många initierade ledartexter ökar Tunström kunskapen kring kyrka och kristna värderingar och bidrar till att ta död på fördomar. Hans opinionsbildning begränsas inte till den småländska region där han är verksam utan når ut även nationellt. Tunström har tidigare mottagit pris för sin gärning, bland annat Föreningen Heimdals stipendium till Gunnar Heckschers minne, PJ-priset för att ha “drivit opinionsjournalistiken mot fördjupning och rikare idéinnehåll”. och Stiftelsen Svensk Tidskrifts pris för att ha “utvecklat regiontidningens betydelse som opinionsbildare”.


Elise Lindqvist

Nominering: För att hon med en obändig kärlek trofast stått på utsatta och exploaterade kvinnors sida, konkret hjälpt dem ut ur prostitution och stöttat dem att vända sina liv, och därtill enträget och avväpnande fört deras talan inför makthavare och beslutsfattare.

Elise Lindqvist, Morsan, Ängeln på Malmskillnadsgatan.

Elise Lindqvist föddes 1936. Hon utsattes som barn för övergrepp och hamnade senare i missbruk. Elise var bara 16 år första gången hon sålde sin kropp. Många år senare, som 58-åring, fann hon den kristna tron och sedan dess har hon ägnat sitt liv till att hjälpa andra i samma utsatthet, män som kvinnor. I dag är hon engagerad i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Varken ålder eller pandemi hindrar henne från att i spetsen för ett engagerat team möta “tjejerna” på Malmskillnadsgatan på fredagsnätterna. Uthålligt och långsiktigt arbete har gett många ett nytt liv. Samtidigt fortsätter hon att, med utgångspunkt i sina erfarenhet, inför kungligheter, ministrar och makthavare föra de utsattas talan. Hon har tidigare prisats för sin insats, bland annat med Svenska hjältars livsgärning. 2021 fick Elise Lindqvist H. M. Konungens medalj i guld av femte storleken för “förtjänstfulla sociala samhällsinsatser”.


Joel Halldorf

Nominering: För att han genom sina fördjupande, folkbildande och fängslande texter i dagsaktuella frågor tvingar svensk offentlighet att sätta sig in i och förhålla sig till kyrkans och den kristna trons dåtida, nutida och framtida omistliga samhällsbidrag.

En manlig person sitter vid ett skrivbord där det ligger en massa böcker.

Joel Halldorf, född 1980 i Linköping, är svensk kyrkohistoriker, skribent, författare och från i år även professor vid EHS i Stockholm. Han har i många år, bland annat i Sändaren, Dagen och Expressen, nått läsare långt utanför kristenheten med sina texter i ekumenisk anda och med en akademisk förankring som ger argumenten bärighet. Till det kommer en lång rad böcker, där inte minst Gud: Återkomsten (Libris 2018) påverkat samhällsdebatten om kristen tro i positiv riktning.

Tidigare har Joel Halldorf tilldelats Per Beskows pris (2016) som ges till unga personer som verkar inom mötet mellan teologi, samhälle och kultur samt året Bibelpris av Bibelsällskapet och Sigtunastiftelsen (2021).

Fler artiklar för dig