Ledare

En stark bön om förlåtelse från Sten-Gunnar Hedin

Inte mindre än 330 personer uteslöts ur pingstförsamlingen i Södertälje under perioden 1920-1980. Det var före Sten-Gunnar Hedins tid som föreståndare där men det gör inte hans bön om förlåtelse för hur människor behandlades mindre stark, särskilt som de som drabbades ofta befann sig i en svår livskris.

Ibland kan det tyckas ha gått inflation i att göra avbön för sådant som skett i förgången tid, särskilt när det handlar om något som ligger långt tillbaka i historien. Och visst kan man diskutera rimligheten i ställföreträdande ursäkter. Men i det här fallet riktar sig bönen till personer som fortfarande är i livet eller har barn och barnbarn som också påverkats. Fler borde följa Sten-Gunnar Hedins exempel och även erbjuda möjlighet till personliga samtal.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig