Ledare

De som vill göra det lättare att skilja sig glömmer bort barnen

Frida Park: Med bättre stöd kan skilsmässor undvikas eller bli mindre smutsiga

Flicka som inte vill klä på sig.

En (1) enda gång i en text på 689 ord nämns ordet “barn” i centerkvinnornas text om att göra det lättare att skilja sig. Sofia Jarl, ordförande i centerkvinnorna, ger flera konkreta förslag på hur samhället kan öka kvinnors frigörelse och självständighet, men tar över huvud taget inte hänsyn till att det varje år finns 50 000 barn som genomlever sina föräldrars separation.

Visst är det så att det måste tas på allvar om dagens regelverk gör att kvinnor som är vålds- eller hedersutsatta riskerar att drabbas. Att alltför många kvinnor sitter fast i destruktiva relationer och behöver stöd för att kunna bli fria är en tragisk verklighet som samhället aldrig får blunda för. Uppenbarligen finns det situationer när skilsmässa är den enda utvägen, även med barn inblandat. Men långt ifrån alla skilsmässor handlar om kvinnor som far illa. Däremot involverar de väldigt många barn. Barn vars röst alltför sällan blir hörd.

Vi vet att psykisk ohälsa eskalerar bland barn. Vid 17 års ålder har var tredje barn upplevt att mamma och pappa har flyttat isär. Och ofta finns det en gemensam nämnare mellan unga tjejer med självdestruktivt beteende och unga som rekryteras till gäng – frånvarande fäder.

Ofta finns det en gemensam nämnare mellan unga tjejer med självdestruktivt beteende och unga som rekryteras till gäng – frånvarande fäder.

—  Frida Park

Med tanke på att den viktigaste faktorn för att motverka psykisk ohälsa bland barn är trygga uppväxtförhållanden krävs det ingen raketforskning för att konstatera att såväl destruktiva relationer, öppna konflikter och separationer var för sig innebär stora risker för barns mående och utsatthet. Och vid alla dessa situationer kan stöd göra skillnad.

Centerkvinnornas Sofia Jarl verkar ha glömt att det numera är lag på att alla lagförslag ska granskas utifrån hur barn påverkas. Är “enklare att skilja sig” det bästa för barnen? Långt ifrån alltid.

Däremot skulle ett sätt att stötta utsatta kvinnor och samtidigt motverka dysfunktionella relationer och psykisk ohälsa hos barn och unga kunna vara att samhället kostnadsfritt, tillgängligt och med hög kvalitet, i samband med en skilsmässoansökan, erbjuder flexibelt stöd för par och familjer. Stöd att ta sig ur en relation där man blir slagen. Stöd till barn som sett sin förälder bli misshandlad. Stöd så att inte ekonomin någonsin ska bli ett hinder från att fly övergrepp.

Men också stöd vid konflikt, om så önskas. För tvärtemot vad många tror är det möjligt att trots djupa schismer kunna hitta en väg till försoning. Du läser sällan om det i kvällstidningarna, men berättelserna om att kärleks- och tillitsfulla relationer är möjliga trots svek och hårda ord finns. Par som ansökt om skilsmässa men hittat tillbaka till varandra. Och ofta visade sig stödet vara den avgörande nyckeln.

Några, inte alla, av de 25619 skilsmässorna 2020, hade kanske kunnat undvikas. Andra hade med ett konstruktivt och anpassat stöd fått en väsentligen mindre smärtsam separation. I båda fallen hade barnen, de som så ofta glöms bort när vuxna träter, gagnats.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig