Ledare

Självklart beslut av DO

Nu har vi svart på vitt att kyrkan får kräva medlemskap vid anställning

Diskrimineringsombudsmannen avskriver ärendet om huruvida Norrköpings pastorat har rätt att kräva att den som ska få jobba som administratör är medlem i Svenska kyrkan eller om detta är diskriminerande.

Med tanke på alla allvarliga fall av diskriminering som DO har att hantera och ta ställning i borde frågan inte ens ha kommit så långt att den ägnats en utredning. För framtiden är det självfallet positivt att det nu finns svart på vitt att en kyrklig arbetsgivare får ställa ett sådant villkor. Det handlar inte om att rannsaka blivande eller nuvarande anställdas hjärta och avkräva dem en trosbekännelse innan dagens arbete inleds. Vad det gäller är att säkerställa att den som representerar församlingen och möter allmänheten delar de grundläggande värderingarna.

Fler artiklar för dig