Ledare

Precis vad kristenheten behöver för en tid som denna

Kommentar: Hoppingivande Lausannekonferensens med fokus på ett evangeliserat Europa

Lausannerörelsens konferens som gick av stapeln den 17-20 november samlade människor från hela världen. Hundratals deltog i seminarier, gudstjänster, nätverksträffar och bibelstudier med ett uttalat syfte: att sprida kristen tro i Europa.

Bibelcentrerat, forskningsbaserat och med Jesus i fokus skulle kunna beskriva evenemanget. Men inte heller dessa ord är nog. Uppmuntrande, inspirerande och utrustande kan läggas till.

Längtan efter att få se Jesus förvandla Europa stärks.

—  Frida Park

När så många människor från olika sammanhang, olika språk, olika kulturer och olika yrken förenas i en vision att sprida evangeliet händer något. Trots en många gånger komplicerad, polariserad och mörk samtid väcks ett obändigt hopp. Och längtan efter att få se Jesus förvandla Europa stärks. Precis vad kristenheten behöver för en tid som denna.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig