Ledare

Fullt naturligt att kristna tänker olika om försvaret

Stor spännvidd på åsikter kan ge spänstig debatt

Det finns frågor där man med utgångspunkt i den kristna tron kan hamna på vitt skilda ståndpunkter. Hur Sverige bäst ska möta säkerhetshot är en av dem. Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker och frilansskribenten Ruben Agnarsson är, som framgår av nyhetstexten i dagens tidning, av diametralt motsatta uppfattningar.

Svensk kristenhet har alltid rymt såväl radikalpacifister som förespråkare för ett starkt försvar.

—  Elisabeth Sandlund

Sjöström Becker kallar den ökade närvaron av svenska militära styrkor på Gotland för ett jippo, medan Agnarsson hälsar den med tillfredsställelse. Diskussionen är inte ny. Svensk kristenhet har alltid rymt såväl radikalpacifister, som varit beredda att krypa bakom galler för att slippa alla former av tjänstgöring i totalförsvaret, som förespråkare för ett starkt försvar. Och det är en sund diskussion där många nog hamnar i uppfattningen att det inte handlar om ett antingen-eller utan om ett både-och.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar