Ledare

Kyrkornas gemensamma skyddsnät är ett skydd mot människohandel

Kommentar. Ukrainas flyktingar riskerar att bli offer för människohandel

Fredrik Wenell, i korthet.

Det är fantastiskt att se hur det svenska samhället visar sig från sin bästa sida och välkomnar flyktingar från kriget i Ukraina. Men det finns risk för människohandel precis som Caritas generalsekreterare George Joseph mycket klarsynt förklarar i Dagen. Inte ont anande flyktingar riskerar att bli utnyttjade av människor med ont uppsåt.

Därför är det så uppmuntrande att se hur svenska församlingar mobiliserar just nu. Engagemanget kan nämligen bli ett hinder mot att människor blir utnyttjade.

I de allra flesta församlingar finns ett sedan länge uppbyggt gemensamt ansvar som gör att fler har insyn.

Den ene har ett husrum, andra bistår med mat och ytterligare andra med aktiviteter.

Det gemensamma ansvaret kan bli ett viktigt skydd mot att utsatta människor riskerar att exploateras.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig