Ledare

Det här är frågorna Dagen kommer bevaka i valrörelsen

Chefredaktören har ordet: Här är vårt valbevakningsmanifest 2022

Sjukvård, lag och ordning, jobb, klimat och pensioner är några av de politiska frågor som svenska folket anser vara de viktigaste, enligt Novus januarimätning 2022. Det är lite mer än 170 dagar kvar till valet och nu är kapplöpningen i gång. Vilka partier och politiker ska få det svenska folkets förtroende efter valet i september 2022?

Varje röstberättigad medborgare i Sverige bör förstås välja nogsamt vilket parti som får en röst eller vilken politiker som får ett kryss. Det finns en mängd viktiga frågor för politikerna att ägna sig åt och prioritera bland och vissa är lättare att göra praktisk politik av än andra.

Vilka frågor som tas upp i en valrörelse är en kärnfråga i demokratin.


Årets valrörelse kommer sannolikt att präglas av den kris som det ryska angreppet på Ukraina utlöst. Men det får inte hindra en allsidig bevakning. På Dagen har vi bestämt att det är några särskilda områden vi kommer att lyfta fram lite extra och som vi vet är angelägna för våra läsare.

Detta blir ämnen och frågeställningar som finns med som utgångspunkt när vi följer, rapporterar och granskar politiken och där vi tror att vi har en annorlunda röst i mediebruset. Vi kommer generellt att ha en blandning av egna initiativ och bevakning som styrs av yttre faktorer men detta är ett av våra egna initiativ. Vilka frågor som tas upp i en valrörelse är en kärnfråga i demokratin.

Detta är Dagens valbevakningsmanifest 2022.

Felicia Ferreira, chefredaktör och vd, tidningen Dagen

1. En hållbar värld – Hur i hela världen ska vi leva tillsammans?

Dagens valmanifest 2022

I en osäker värld söker människor efter säkerhet, trygghet och frihet. Att bara överleva är ingen tillräcklig vision för någon enda människa. Vår strävan borde vara en hållbar värld där vi kan leva i frihet och fred, i stad eller på landsbygden med ren luft att andas.

Att vi lever i en brusten värld ska inte hindra oss från att hela tiden sträva mot något bättre. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är beroende av varandra. I dessa frågor bör civilsamhället inklusive kyrkorna också vara pådrivande.

Här ryms politik som rör till exempel bistånd, säkerhetsfrågor, krig och fred, klimat, miljö, en levande landsbygd och Agenda 2030.


2. Rätten att vara troende – Får Gud plats i samhället?

Dagens valmanifest 2022, 2 Rätten att vara troende

Svenskarnas förhållande till religion är kluvet. Å ena sidan avvisas religiösa institutioner kraftigt, å andra sidan tror hälften av befolkningen på någon form av högre kraft.

Hur får vi ett samhälle där varje människa garanteras en tydlig rätt från religion men lika mycket ett samhälle som ger förutsättningar för rätten och tillgången till religion? Dagen vill lyfta tro som en tillgång, barns rätt till andlig utveckling och de andliga skatterna såväl som individers absoluta rätt att byta religion utan att förföljas.

Här ryms politik som rör till exempel konfessionella friskolor, frihet för kyrkor och församlingar, tro utan kränkningar, religionens plats i samhället är exempel på ämnen vi tror ryms under denna rubrik.


3. Människovärde och social omsorg – Ges alla människor samma värde i dagens Sverige?

Dagens valmanifest 2022, 3 Människovärde.

Vi tror att Gud tar ställning för människor som är utsatta, nedtystade eller förminskade. Det är svårt att vara människa och avståndet mellan välmående med livet under kontroll till utsatthet kan vara mycket kort och gå snabbt. Så långt vi förmår måste varje människa ges förutsättningar att skapa ett så värdigt liv som möjligt.

I politiska förslag måste det finnas praktik och pragmatik men etiken måste vara grunden. En människas värde kan inte mätas i pengar och varje människa har rätt till ett liv i värdighet.

Här ryms politik som rör till exempel migration, etik inom brott och straff, värdig och rättvis vård, värdet vid livets början och slut, diakoni, civilsamhälle, hemlöshet, utsatthet och människohandel.


4. Existentiell hälsa – Hinner vi med oss själva och varandra?

Dagens valmanifest 2022, 4. Existentiell hälsa – Hinner vi med oss själva och varandra?

Att känna samhörighet med något större och utanför oss själva hjälper oss att få fatt i livet självt. Hinner vi stanna upp tillräckligt i tillvaron för att känna framtidstro och livslust? Vi behöver förmåga och tid att ta vara på livet och varandra. Tid är trots dess oändlighet dagens bristvara och numera mer dyrbart än pengar. Hur blev det så?

Om vi inte hinner med oss själva, hur ska vi då hinna med något annat – eller ännu viktigare; någon annan? I vårt nästintill unika individualistiska samhälle sliter vi dessutom med den ofrivilliga ensamheten, psykisk ohälsa bland unga och diverse stressåkommor i stora delar av befolkningen. Vilka politiska idéer finns för dessa frågor och utmaningar?

Här ryms politik som rör till exempel relationer, familj, föräldraskap, ofrivillig ensamhet, arbetsvillkor, polarisering och små gemenskaper.

Felicia Ferreira_frilagd


Fler artiklar för dig