Ledare

Glad, trevlig och hjälpsam - så vill Dadgostar framstå

Kommentar: Klassiska V-hållningar skymtade fram i förbifarten

Att få bukt med fördomarna om partiet lyfte hon fram som sin viktigaste uppgift som ledare.

Att Nooshi Dadgostar skulle välja att lyfta fram bibelställen i Apostlagärningarna som talar om egendomsgemenskap var kanske inte så överraskande. Mer förvånande var hennes hyllning av Joe Biden.

“Vi är glada, trevliga och hjälpsamma. Vi vill bara bidra”, svarade Nooshi Dadgostar när hon ställdes inför frågan om det stämmer att vänsterpartister är arga.

Och så särskilt arg gav hon inte intryck av att vara, utan mer angelägen att ge en bild av att Vänsterpartiet passar många fler än de som tror att det är där de hör hemma. Att få bukt med fördomarna om partiet lyfte hon också fram som sin viktigaste uppgift som ledare.

Att bygga samhälle gemensamt, att se till att alla kan förverkliga sig själv, att mena allvar med allas lika värde – det är formuleringar som många politiker kan ställa upp på. Mer klassiska vänsterpartistiska värderingar skymtade fram i förbifarten, exempelvis när det handlade om klimatomställningen, som Dadgostar betonar måste ske rättvist, så att inte de svaga i samhället får bära den största bördan.

Att få bukt med fördomarna om partiet lyfte hon fram som sin viktigaste uppgift som ledare.

—  Elisabeth Sandlund

Det var också Joe Bidens familjepolitiska program med inriktning mot amerikansk arbetarklass som fick Nooshi Dadgostar att peka ut honom som en förebild. Och att han ignorerade påhoppen från motståndaren Donald Trump i valkampanjen.

Att Vänsterpartiets ledare avsvär sig all koppling till kommunismen är närmast en självklarhet. Allt annat hade varit förvånande. Och Nooshi Dadgostar stack inte under stol med att hon ogillar att ungdomsförbundet har kvar en formulering om att målet är ett “kommunistiskt samhälle”, även om hon mildrade kritiken genom att betona att de antagligen inte menar det som det kan tolkas som.

Och hur var det då med synen på religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet? Dadgostar var angelägen om att framhålla att hon inte är en missionerande ateist och att hennes parti värnar religionsfriheten som frihet till religion, inte bara från religion. Hon uttryckte sig i varma ordalag om frikyrkornas gemensamma rötter med arbetarrörelsen. Och även om hon hyllade idrottsrörelsen som den mest centrala i civilsamhället var hon angelägen om att också prisa kyrkornas insatser. Men konfessionella friskolor är inte nödvändiga i Vänsterpartiets Sverige – där ska också de som har en tro känna sig välkomna i skolor där elever med olika bakgrund möts.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig