Ledare

Paradis för superrika eller alltfler fattiga?

Kommentar. Kyrkorna får en allt viktigare funktion i samhället

Fredrik Wenell, i korthet.

Stämmer det att Sverige är ett högskatteland där det är svårt att tjäna pengar? Nej, i alla fall inte enligt ekonomijournalisten Andreas Cervenka. Han konstaterar i sin nya bok Girig-Sverige att nationen klättrat på listan över flest miljardärer i förhållande till BNP. Deras samlade förmögenhet har ökat från 6 procent av BNP 1996 till 68 procent i dag. Många har alltså blivit ofantlig rika.

Samtidigt larmar Göteborgsbiskopen Susanne Rappman om att allt fler behöver matkassar. Ojämlikheten har ökat i Sverige som nu ligger långt ner listan över mest jämlika länder.

De allra flesta, den stora medelklassen, har dock en bra tillvaro sett till det materiella. Det finns alltså möjlighet för kyrkorna att verka för såväl politiska reformer som att hjälpa människor med akuta behov och långsiktiga förändringar.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig