Ledare

Njutningsäktenskap är prostitution

En sedvänja som inte hör hemma någonstans

Kortvariga “njutningsäktenskap” som är till för att rättfärdiga tillfälliga sexuella förbindelser mot ekonomisk ersättning till kvinnan, är en sedvänja inom shiaislam, som inte hör hemma någonstans, definitivt inte i Sverige. Trossamfundet ISS, Islamiska shiasamfunden i Sverige, tar kraftfullt avstånd sedan SVT:s Uppdrag granskning avslöjat att en majoritet av de imamer som fått frågan är beredda att medverka till något som kan definieras som prostitution eller rent av människohandel.

En av de få imamer som säger bestämt nej förklarar helt korrekt att “det som du vill göra är olagligt i Sverige, oacceptabelt i samhället och olagligt i islam”. Den insikten har uppenbarligen ISS inte lyckats förmedla till alla sina företrädare, trots att samfundet, av informationen på hemsidan att döma, tar frågan om vigselrätt på stort allvar med ett tydligt regelverk för sina imamer.

Även om avslöjanden av detta slag riskerar att spä på främlingsfientligheten är de viktiga. Ingen ska kräva att den som kommer till Sverige från andra länder vänder ryggen till allt i sin gamla kultur. Men njutningsäktenskap är en företeelse som befinner sig långt bortanför gränsen för vad som kan tolereras. Det förebyggande motmedlet är glasklar information i samverkan mellan svenska myndigheter och trossamfund. I efterhand måste lagföring tillgripas.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig