Ledare

Hoppingivande med satsning på diakoni

Kommentar. Behoven ökar, inte minst när tiderna är oroliga.

I en mer trasig värld än vad vi sett på länge är behovet av kärlek och hopp stort. Vi vet att många unga, så många att det är svårt att omfatta, har svårt att känna framtidstro, svårt att hitta hoppet som gör att man orkar med sin vardag. Här gör så många kyrkor, dagligen, skillnad för människor. Och behoven ökar, inte minst när tiderna är oroliga.

Diakoni, att möta varandra i utsatta situationer, kan handla om att möta människor som befinner sig i en livssituation som är svår. Och just diakoni är ett tema som ligger helt rätt i tiden när pingströrelsen möts till rådslag i helgen.

Diakoni kan också handla om att arbeta för rättvisa, för fred och mot ondska och destruktivitet.

Där mörker nu råder kan ljuset bryta fram.

—  Frida Park

Ofta tänker vi att diakonin är att hjälpa någon som sökt sig till kyrkan. Men det handlar också om att vara utsänd till samhället för att betjäna, något EFK kallar för missionell diakoni och nu väljer att lyfta fram. Betoningen ligger på att betjäna hela människan, de fysiska och psykiska men också de andliga behoven.

Det är inte svårt att instämma i bönen om många som vill tjäna i diakonins tecken i dessa tider. Där mörker nu råder kan ljuset bryta fram. I omvärlden, i samhället, i människors liv. Bra tajmat av kyrkorna. Hoppingivande vältajmat.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig