Ledare

Högt Nato-spel mellan Andersson och Erdogan

Kommentar. Vad kommer svenskt medlemskap i försvarsalliansen kosta?

Kraven från Turkiet och dess president, Recep Tayyip Erdogan, för att stötta ett svenskt medlemskap handlar om att häva det vapenembargo Sverige införde mot landet 2019, men också att lämna ut personer som misstänks ha koppling till YPK, PYD och terrorstämplade PKK. Var går svensk gräns för anständighet?

Utlämning av personer som hittills nekats medborgarskap i Sverige på grund av de tillhör organisationer som begått systematiska övergrepp – är det rimligt, med tanke på att Turkiet knappast är en rättsstat? Häva vapenembargot som infördes i samband med Turkiets offensiv i norra Syrien – är det rimligt utifrån att både Sverige och Turkiet i så fall skulle tillhöra samma försvarsallians?

Hur mycket är egentligen Sverige beredda att betala för att få Natos försvarsgarantier, det är nu frågan ställs på sin spets.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig