Ledare

Dåligt samvete ger ingen glädje i bibelläsningen

Prestationskrav är fel utgångspunkt för omstart

“Kristen tro handlar om en relation med Gud och vi är älskade av Honom precis som vi är. Både med våra styrkor och svagheter.” Det säger Elisabeth Bernspång, som är intervjuad i dagens Dokument som ställer frågan: Kan man vara kristen utan att läsa Bibeln?

Sannolikt är det många som känner igen sig i hennes berättelse, att det är si och så med den dagliga bibelläsningen, som kan vara intensiv periodvis men som under andra tider sjunker till ett minimum eller till och med till noll. Poängen i det hon säger är hon lyckats frigöra sig från det dåliga samvetet och från känslan att vara en undermålig kristen.

Olika kristna sammanhang har varierande traditioner också när det gäller bibelläsning. För alla kristna gäller dock att dåligt samvete inte är något som bidrar till att utveckla relationen med Gud. Det kan leda till att man fastnar i hopplöshetens träsk: “Nu har jag försummat att läsa Bibeln så länge att det är meningslöst att börja om. Det är redan kört.” Eller att man tänker att man måste göra en rivstart, ägna lång tid varje dag åt bibelläsning och plöja stora textpartier för att komma i kapp. Det är en taktik som är dömd att misslyckas. En omstart i lagom takt, utan prestationskrav, ökar chanserna att aptiten växer medan man tar för sig av det livets bröd som är Guds ord.

Fler artiklar för dig