Ledare

Konvertiter riskerar att inte få rätt stöd

Kommentar. Det offentliga sviker en redan utsatt grupp

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Polisen, Migrationsverket och domstolarna på grund av de biträden som utses i migrationsärenden. Det har mestadels fungerat bra men vid en närmare granskning visar det sig att ett flertal inte har tillräcklig juridisk kompetens eller uppvisar andra brister. Det här är ytterst allvarligt eftersom det drabbar individer som redan på förhand är utsatta.

Det krävs alltså kunskap om hur kulturella och religiös skillnader bör tolkas.

—  Fredrik Wenell

Det är viktigt att alla får en rättvis bedömning och det försvåras naturligtvis om en person inte kan språket och kan försvara sig. Till och med personer som är födda i Sverige kan ha problem att förstå det juridiska språket, hur ska då en människa som är ny för svenskan kunna förstå? Än värre: Brottslingar och uppenbart olämpliga personer ska inte utses till ombud – det är väl det minsta man kan begära?

I tillägg krävs det ytterligare kompetens för att beslutet ska vara rättssäkert. Det krävs också kunskap om hur kulturella och religiös skillnader bör tolkas. På det området har inte minst Migrationsverket gång på gång visat bristande kompetens.

Dagen har återkommande skrivit om brister i hur Migrationsverket bedömer konvertiter. Det krävs bättring för att de som flytt till Sverige för att här finna en fristad undan krig och förföljelse ska kunna få en rättvis bedömning.

Fler artiklar för dig