Ledare

Det trossamfund som tar emot statsbidrag kommer inte längre vara fritt

Kommentar. Kommer regeringen lyssna till kritiken från Lagrådet?

Det finns anledning att befara att den kritik Lagrådet nu rest mot förslaget om demokrativillkor för stöd till trossamfund inte kommer hörsammas. Ändå är det allvarliga invändningar.

Ett problem är att definiera när någons rättigheter kränkts eftersom det inte kan vara en kränkning om personen följer samfundets regler av fri vilja. Lägg därtill svårigheten att försvara sig – eller andra – om ett trossamfund skulle bli föremål för granskning. Kommer man våga uttala sig om det finns en risk att själva försvaret blir grund för att mista statsbidraget? Och hur påverkas yttrandefriheten för till exempel inbjudna talare?

Eftersom regeringen tidigare ignorerat annan kraftig kritik från Lagrådet och likväl drivit igenom besluten i riksdagen får samfunden fundera kring sina vägval – den som tar emot bidrag kommer inte längre vara fri.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig