Ledare

Så kan partierna säkra riksdagsmandat

Lennarth Hambre: Det här är frågorna väljarna vill att politikerna ska fokusera på

Det har debatterats och minglats friskt i Almedalen under veckan. Den politiska eliten har pratat samhällsfrågor dagarna i ända. Men har partiledarnas fagra löften svarat mot de åtgärder som väljarna faktiskt efterfrågar?

Statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson har identifierat fem viktiga väljargrupper att hålla reda på inför valdagen den 11 september. Den första gruppen är medelklassen i och omkring större städer. Denna grupp, 35 procent av väljarkåren, finns inte bara i mitten av inkomstskalan utan också i mitten rent ideologiskt. De lutar inte starkt åt något politiskt håll men önskar bara att saker ska fungera. Vilket parti driver deras frågor?

Som att vården måste börja fungera bättre. Under försommaren beslutade regionen i Norrbotten att stänga ner all planerad kirurgi vid Sunderby sjukhus. Cancerpatienter får flygas till andra regioner i Sverige. Redan för över 15 år sedan gjorde man i Norge stora vårdreformer för att förbättra specialistsjukvården och korta vårdköerna till primärvården. Det borde finnas ödmjukhet nog att se på våra nordiska grannländer för att en gång för alla ta itu med vårdköerna.

Sedan har vi skolan. Här är debatten sedan en tid tillbaka alltför ensidig. Friskolorna, där förskoleklass till gymnasieskolor utgör 20 procent av elevunderlaget i Sverige, är i fokus. Flera partier gör frågan om friskolor och inte minst konfessionella friskolor (en procent av eleverna) till en valfråga. För lite fokus har samtidigt varit på den kommunala skolans bristande kvalitet och förmåga att ge kunskap, skapa ordning och följa de regler som borde gälla alla skolor. Varje skola, oavsett huvudman, som inte ger god kunskap, inte skolar eleverna till goda sociala samhällsmedborgare med stark demokratisk medvetenhet borde anmälas och utvärderas av Skolinspektionen.

När det gäller vård, skola, omsorg och kriminalitet är det fullständigt grundläggande att myndigheterna tar sitt ansvar.

—  Lennarth Hambre

Men även gängkriminaliteten är ett område där de politiska partier som kan presentera fungerande lösningar har röster att vinna. Frågan är visserligen komplex. Bara rop på hårdare tag och längre straff kommer inte att lösa problemen. I allt högre grad skapas medvetenhet om att socialtjänsten måste få till ett prestigelöst samarbete med polisen, Försäkringskassan, Skatteverket, skolan och kommunernas socialtjänst för att komma åt den grova kriminaliteten. Resurser behöver sättas in tidigt i unga människors liv, vilket inte minst journalisten Johanna Bäckström Lerneby påvisade i sin reportagebok Familjen om klanliknande strukturer.

När det gäller vård, skola, omsorg och kriminalitet är det fullständigt grundläggande att myndigheterna tar sitt ansvar. Sverige ska inte snegla för mycket på och utvecklas till liknande samhällsstruktur som exempelvis USA – ett samhälle där framför allt de fattiga och utsatta måste förlita sig enbart på allmosor, frivilligt engagemang från civilsamhället och omfattande hjälporganisationer. De politiska partier som ser till att statens grundläggande ansvar fungerar har goda chanser att vinna många röster.

Fler artiklar för dig