Ledare

Karismatik och ekumenik stark kombination

Kommentar: När Andens vind blåser oss samman sker stora ting

I augusti 1972 samlades kristna från många olika sammanhang till det ekumeniska mötet G72 i Göteborg. Där mötte Jesusväckelsens folk representanter för etablerade samfund. Karismatiska uttryck blandades med ett starkt engagemang i samhällsfrågor. Många unga, som sedan blev präster och pastorer påverkades på djupet.

En av dem som var med, Torbjörn Freij, berättar i en kulturartikel. Det handlar inte om nostalgi. Läs hans analys och fundera över den avslutande frågan: Vad ser vi i dag som kan ge samma effekter i framtiden?

Vi vet att historien aldrig upprepar sig. Det är självklart att förutsättningarna är annorlunda femtio år senare. Men ett är säkert – när den helige Andes vind får blåsa oss samman kan stora saker hända.

Fler artiklar för dig